ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR E-HANDEL

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller när du som konsument ("Kunden") gör en beställning via www.hoglid.com och därtill hörande sidor, ("Webbplatsen. Avtal ingås mellan dig och Hoglid.com. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Hoglid.com framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen, telefon eller e-post.

1.2 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Hoglid.com accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Hoglid.com förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3 Hoglid.com reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Hoglid.com har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Hoglid.com naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Hoglid.com fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Hoglid.com ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.4 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Hoglid.com eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Hoglid.com.2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Hoglid.com´s Integritetspolicy, se nedan.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Hoglid.com bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Hoglid.com per e-post. Hoglid.com uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med oss. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Hoglid.com. Om beställningen återkallas så kommer Hoglid.com att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.


3. Kunduppgifter mm.

3.1 När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.


4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och eventuella fraktavgifter, som anges separat i den mån de förekommer.

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Hoglid.com har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Hoglid.com. Vid fakturabetalning kan Hoglid.com eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Hoglid.com förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.


5. Kampanjer och erbjudanden

5.1 Hoglid.com kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Hoglid.com i samband med kampanjen. Hoglid.com förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.


6. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Hoglid.com skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Hoglid.com dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

6.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. 

Vid hemleverans ska alltid Kundens legitimation kunna uppvisas. Om Kunden ej kan närvara vid leverans behöver personen som mottar leveransen kunna visa Kundens legitimation. 


7. Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Hoglid.com detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis hårtorkar och liknande produkter, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor och fotbad);

(c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal;

7.3 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

7.4 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Hoglid.com. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se länk på http://www.konsumentverket.se/).

7.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Hoglid.com. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Hoglid.com enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen. Kunden kommer att debiteras för returer.

7.6 Ibland kan Hoglid.com erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.

7.7 När Kunden ångrar sitt köp betalar Hoglid.com tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive eventuella leveranskostnader för leverans till kunden. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Hoglid.com erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Hoglid.com rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Kunden kommer i enlighet med 7.5 att debiteras en frakt-kostnad för returfrakten.

7.8 Hoglid.com betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Hoglid.com tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Hoglid.com får dock vänta med återbetalningen tills Hoglid.com tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.


8. Garanti och reklamation

8.1 Hoglid.com säljer alla produkter via Webbplatsen med 1 års garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Hoglid.com så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

8.3 Hoglid.com står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Hoglid.com att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Hoglid.com strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Hoglid.com mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Hoglid.com förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Hoglid.com riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.


9. Länkar

9.1 Hoglid.com kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Hoglid.com kontroll, och webbplatser utanför Hoglid.com kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Hoglid.com försöker säkerställa att Hoglid.com enbart länkar till webbplatser som delar Hoglid.com personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Hoglid.com inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.


10. Force Majeure

10.1 Hoglid.com ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Hoglid.com inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Hoglid.com Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Hoglid.com rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


11. Ändringar av Villkoren

Hoglid.com förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Hoglid.com har informerat Kunden om ändringarna. Hoglid.com rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.


12. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


13. Tillämplig lag och tvist

13.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Hoglid.com kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Hoglid.com beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.

13.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts av Hoglid.se den 2016 - 01 - 06


Copyright @ All Rights Reserved

Säker betalning med

Köp- och leveransvillkor gäller såvida inget annat är avtalet mellan dig som köpare och Hoglid.se.

Mer kan läsas under Kundservice

Hoglid

Folkestad Hogelid

45294 Strömstad

Sweden

+46738410221

0738410221

info@hoglid.com